รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

 

Download เอกสาร คลิ๊ก