ข่าวสารประชาสัมพันธ์

MOIT 15 ปี 2567 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT 15 ปี 2567 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารสุข Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลองครักษ์

ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลองครักษ์ Read More »

คำสั่งและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลองครักษ์

คำสั่งและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลองครักษ์ Read More »