แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 (สขร.1)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม – เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอน

ประกาศขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง