แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

สขร.เดือนมกราคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก 1 รายการ และซ่อมแซมท่อระบายน้ำฯ 1 รายการ

ขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ

ขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะ