ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมชั้นล่างอาคาร รพ.สต.บ้านใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมชั้นล่างอาคาร รพ.สต.บ้านใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง