หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ EB 4 ปี 2563

1.ขออนุมัติลงเว็บไซต์เผยแพร่

2.1. แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2562

3.2. แบบ สขร. 1 พฤศจิกายน 2562

4.print screen EB 4

5.แบบ สขร.1 เดือน ธค 62

6.แบบ สขร.1 เดือน มค 63 

7.แบบ สขร.1 เดือน กพ 63

8.รายงานผลการปฏิบัติตามแผน

9.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนเดือนกุมภาพันธ์

10.Print screen EB 4

11.แบบ สขร.1 เดือน มีค – เมย 63

12.แบบ สขร. 1 เดือน พค 63.

13.รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนมีนาคม 2563

14.รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนเมษายน 2563

15.รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2563

16.Print screen EB 4 ไตรมาส 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น