หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB 3 ปี 2563

1.ขออนุมัติลงเว็บไซต์เผยแพร่

2.โครงการ 5000 บาทขึ้นไป ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  

3.Print Screen จาก Web site

4.โครงการสูงสุด ซื้อเวชภัณฑ์

5.Print Screen จาก Web site

6.print screen EB 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น