หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB 15 ปี 2563

1.ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์

2.ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ เจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต

 

3.

4.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น