หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน EB 13

  1. ขอประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน
  2. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3. เรียน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น