หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล EB 8

1.ขอประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของโรงพยาบาล 2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลองครักษ 3.เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบรหารจัดการเว็บไซด์ของโรงพยาบ 4.แบบฟอร์มขออนุญาตแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านผ่านเว็บไวด์ของโรงพยาบาลองค 5.รายงานผลการดำเนินงานเวบไซด์โรงพยาบาลองครักษ์ 6.ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น