หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน EB 22

1.ขอเผยแพร่การประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

2.สรุปผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

3. รายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

4. ภาพกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น