หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน EB 20

1.ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

2.ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.มาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

4. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปรงใส

5.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น