หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส EB 19

1.เผยแพร่สรุปรายงาน และแบบฟอร์มขึ้นเวปไซด์

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

3.มาตรการสำคัญ 4 มาตรการ

4.ผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการบริหารงานโปร่งใส

5.ขอเผยแพร่หน่วยงานมีการร่วมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานท

6.โรงพยาบาลฯ กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จนท

7. สรุปรายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

8. รูปภาพกลุ่มไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น