หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB 17

1.ขอเผยแพร่หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้อง

2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการรับสินบน

3.หนังสือแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบน 13 ก.พ. 62

4. การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบัญชา

5. มาตรการป้องกันการทุจริยในการกระบวนการจ่ายยา

6. การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบัญชาในเท

7.ขอเผยแพร่รายงานผลการรับสินบน  ไตรมาส 4

8.รายงานการรับสินบน ไตรมาส 4

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น