หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีคการกำหนดมาตรการ กไลก การจัดการเรื่องร้องเรียน EB 16

1. ขอเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน

2.คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวก 2.1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ2P Safety

3.ระเบียบปฎิบัติ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน 2P Safety และเจรจาไกล่ 3.1.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 แจ้งเวียน คู่มือการจัดการร้องเรียนและระเบียบปฏิบัติการไกล่เกลี่

4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 4.1 ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

5.รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 5.1 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกับการจัดซือ

6.ภาพถ่ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ กระบวนร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดประกาศประชาสัมพันธ์

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลองครักษ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น