หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB 9

6.รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกับการจัดซื1.ขอเผยแพร๋เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลองครักษ์ ที่เป็นปัจจุบ

2 -ข้อมูลพื้นฐาน  นโยบายท่านปลัด กสธ 011018  รพช.องครักษ์  โครงสร้างรพ  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

1.6 แผนยุทธศาสตร์ 2562 16.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 1.6 PA ปี2562 กระทรวงสาธารณสุข1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ 1.8ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60 1.9 แนวปฏิบัติจรรยาบรรณ

 

2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 2562

3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 3.1แผนการติดตามปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 2562 3.2 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

4.แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของหน่วยงาน แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ (งบทดลอง ก.พ.62)  แผนรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย (Planfin) ปี 2562 งบทดลองกุมภาพันธ์ 2562

5.ขั้นตอนการแก้ไขปัญหารในกรณีร้องเรียน   5.1 คำสั่งโรงพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวก 5.2.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  5.3.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

6.รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  6.1 เรื่อง  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกับการจัดซื

.7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 7.1.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7.3 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ 7.4 ประกาศสป.- 7.4.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561 สขร.1 เดือนธันวาคม 2561 สขร.1 เดือนมกราคม 2562 สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

8.คู่มือการปฏิบัติงาน opd

9.คู่มือประชาชน คลินิกทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น