หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริต EB 18

 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลองครักษ์ ไม่ทนต่อกา  3.1ชมรมคนรักดี

ITA.13.2ชมรมคนรักดี ITA.23.3ชมรมคนรักดี ITA.3

1.ขอเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการท

2.หัวข้อ การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบ

3.การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคับบัญชาในเท

4. แนวปฏิบัติจรรยาบรรณ

5.ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60

6. แนวทางการจัดให้มีการเรี่ยไร

7.ผู้บริหารแบบอย่าง

8.ขอเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม และแบบฟอร์มขออนุญาต

9. โครงการสะพานบุญ

10.   รายงาน

10.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 และรูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น