หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบการสอบปฏิบัติงาน EB 25

  1. ขออนุมัติเผยแพร่หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตร
  2. คู่มือประชาชน (คลินิกแผนไทย) คู่มือประชาชน คลินิกทั่วไป คู่มือประชาชน งานกายภาพบำบัด คู่มือประชาชน ทันตกรรม คู่มือประชาชน อาคารสปา คู่มือประชาชน(แผนกฝังเข็ม) คู่มือสำหรับประชาชน(โรคหัวใจ) คู่มือสำหรับประชาชนHT คู่มือสำหรับประชาชนโรคเบาหวาน
  3. หลักฐานประชุมชี้แจง
  4. หนังสือเวียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น