หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต EB 24

1.ขออนุมัติเผยแพร่กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปร 2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันฯ ไตรมาส 4

 

รามการทุจริต ไตรมาส 4 4.ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น