หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB 15

1.ขอประกาศเจตจำนงของผู้บริหารและประกาศเจตนารมณ์ ปี 2562 2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลองครักษ์ ไม่ทนต่อการทุจริต 3. ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น