หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี EB 14

1.ขออนุญาตติดประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติการ รอบที่ 1 ปี 2562

2. เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น