หลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB 3

โครงการงบประมาณ สูงสุด 1. ขออนุมัติประกาศแผน2. ประกาศเผยแพร่แผน3.1 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ3.2 รายงานผลตามแผนPrint Screen จาก Web site โครงการจัดซื้ัอเงินบำรุง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 3. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3.1 คำสั่งปิด ปลด ประกาศ Print Screen จาก Web site

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น