หลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) EB 1

1.ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ2. แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเวปไซด์ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  3.วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ 3.1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 3.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 3.5 ปนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น