รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางงานจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่ จำนวน 16 จุด และย้ายกล้องวงจรปิดเก่า ที่อยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 16 จุด เข้ามาติดตั้งภายในอาคาร

รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางงานจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 จุด และย้ายกล้องวงจรปืดเก่าที่อยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 16 จุด เข้ามาติดตั้งภายในอาคาร