การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EB – 4

1.ขออนุญาตเผยแพร่ EB4

2.ขออนุมัติเผยแพร่แผน

3.ขออนุมัติเผยแพร่แผน 13 รายการ

4.แจ้งจัดสรรงบประมาณ

5.จัดจัดสรรงบประมาณ (ยูนิตทำฟัน)

6.รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ส่ง สตง

7.การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

8.แบบ สขร1 เดือนตุลาคม

9.การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

10.(4) แบบ สขร1 เดือนพฤศจิกายน

 

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2561 EB -5

  1. ขออนุญาตเผยแพร่ EB 5
  2. โครงการที่ 1 ครุภัณฑ์ 12 รายการ(
  3. โครงการที่ 2 ครุภัณฑ์ 2 รายการ
  4.  โครงการที่ 3 ยูนิตทำฟัน
  5.  โครงการที่ 4 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
  6. (5) โครงการที่ 5ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก

EB- 6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

  1. ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
  2. ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560