ติดต่อโรงพยาบาล

เบอร์โทรศัพท์
037 – 391510 – 11         งานประชาสัมพันธ์
037 – 391651 – 52         งานประชาสัมพันธ์
037 – 391366              ห้องฉุกเฉิน
037 – 391290              งานประกันสุขภาพ
037 – 391618              งานแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรสาร
037 – 391058          งานประชาสัมพันธ์
037 – 391456          งานบริหาร